ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

UBXDTĐ Quang Trung Họp Báo

Ngày 17 tháng 9 năm 2015 – tại Thư Viện Việt Nam – Một buổi họp báo của Ũy ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung nhằm tường trình về tài chánh và diến tiến việc thiết kế và tiến độ xây dựng – Tường trình về Kiến Trúc Sư U Đàm và quá trình công việc trước dư luận. (letamanh thực hiện)

Leave a Comment