ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

UBXDTĐ Họp Thường Kỳ

IMG_0011

Chiều ngày thứ ba, lúc 5 giờ – 18-8-2015 – Tại văn phòng của KS Vương Đinh Vũ, một cuộc họp thường lệ của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Quang Trung. Mục dích chính là duyệt xét việc ký Họp Đồng giữa Ủy Ban và nhóm điêu khắc gia U Đàm giai đoạn đầu.
Số tiền cho giai đoạn một: vẽ kiểu, đúc tượng nhỏ, đúc tượng lớn bằng đất, làm khuôn, vận chuyển… vào khoản $23,100 – Công việc sẽ hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (sau cuộc họp).

Giai đoạn hai: Gồm có đúc đồng, thiết kế mọi thứ cho đến thành quả:
– Tiền công cho Điêu Khắc gia U Đàm (Công dân Hoa Ky) mỗi tháng là $4000.00 – Hạn định trong vòng 3 tháng là 16 ngàn USD. Nếu kéo dài thời gian 6 – 7 tháng hay có thê ngắn hơn cũng bao nhiêu tiềng đó mà thôi.
– Ngân khoản dự trù tốn phí việc đúc đồng từ A-Z và cả liền công được dự trù là khoản 85,000 – Có thể thay đổi chút ít sai biệt!

Công việc đang tiến triễn tốt đẹp – Chúng tôi sẽ tường trình đầy đủ từng giai đoạn diễn tiến cong việc trong thời gian thi công!

IMG_0012
Thành viên UB họp bàn tại Văn Phòng anh VŨ

IMG_0013
Thành viên UB họp bàn tại Văn Phòng anh VŨ

IMG_0014
Chị Nghĩa đang trình bày làm sáng tỏ các công việc đang thực hiện

 

Leave a Comment