ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

CHIA BUỒN

Được tin buồn:

Giáo sư NGUYỄN SONG THUẬN

Pháp danh Quảng Trí An
Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1936
tại Hải Ninh, Việt Nam
Đã tạ thế ngày 15 tháng 11 năm 2020
Nhằm ngày mùng 1 tháng 10 năm Canh Tý
tại Santa Ana, Nam California, Hoa kỳ
Hưởng thọ 84 tuổi
Chúng tôi Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định chân thành chia buồn cùng
Bà Quả phụ Nguyễn Song Thuận, Khuê danh Lê Ngọc Loan
Và Tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh Giáo sư NGUYỄN SONG THUẬN
Sớm siêu thăng Miền Cõi Phật
Chúng tôi:
BAN CỐ VẤN
BAN GIÁM SÁT
BAN CHẤP HÀNH
CÙNG TOÀN THỂ HỘI VIÊN
HỘI ÁI HỮU TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Leave a Comment