ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
Được tin buồn: Cụ Ông LÊ TÚ VINH

   Pháp danh HỒNG HỶ

Cựu Giáo sư trường Tăng Bạt Hổ,Cường Đễ Qui nhơn
Cựu Giảng viên trường Sinh ngữ Quân đội và Cao Dẳng Quốc Phòng
Cựu Sĩ quan Bộ binh Thủ Đức QLVNCH

Sinh ngày 25 tháng 4 năm 1933
tại Lệ Thuỷ, Quảng bình, Việt Nam
Đã tạ thế lúc 23 giờ 18 phút ngày 30 tháng 8 năm 2020
Nhằm ngày 12 tháng 7 năm Canh Tý
tại tư gia Fountain Valley, California, Hoa kỳ

Hưởng thọ 88 tuổi

Chúng tôi Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định chân thành chia buồn cùng
Bà Quả phụ Lê Tú Vinh, Nhũ danh TÔN THỊ PHUÔNG
Và Tang quyến

Nguyện cầu Hương Linh Cụ LÊ TÚ VINH
Sớm siêu thăng Miền Cõi Phật

Chúng tôi:

BAN CỐ VẤN
BAN GIÁM SÁT
BAN CHẤP HÀNH
CÙNG TOÀN THỂ HỘI VIÊN
HỘI ÁI HỮU TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Leave a Comment