ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Lễ Đống Đa 10-2-2019

Ngày 10 tháng 2 năm 2019 (Mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG, đã long trọng cử hành lễ CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA thành công mỹ mãn với đầy đủ nghi thức cổ truyền – Quan khách và đồng hương tham dự đông đủ

                                                                                                                     Tế lễ cổ truyền

                                                                                                             Hội Trưởng BS Nguyễn Chi Vỹ

                                                                                      Tế lễ cổ truyền

                                                  Đọc văn tế

                                   Bà Phó Hội TRưởng Ngoại Vụ Võ Thuỳ – letamanh – MC Nguyễn Văn Chuyên

                                                                                Quan khách niệm hương

                                                                            Ông Nguyễn Hữu Cúc Tổng Thư Ký Hội  khai mạc

                                                                                         Quan khách và đồng hương tham dự

                                                                        Quan khách và đồng hương tham dự

                                                                                           Niệm hương

Leave a Comment