ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Đặt Tượng Hoàng Đế Quang Trung lên bệ

Ngày 2 tháng 7 năm 2017 lúc 11g30 Tượng Hoàng Đế Quang Trung bằng đồng được cần cẩu đưa lên và đặt vào những con đinh ốc đã gắn sẵn trên bệ trên ngả tư Uclid St. và Business Center Way, City Garden Grove. Công việc khá phức tạp nhưng cũng vượt qua một cách an toàn và êm thắm dưới sự chứng kiến của rất nhiều cơ quan truyền thông và đồng hương quanh vùng Garden Grove nơi tượng Hoàng Đế Quang Trung tọa lạc.

Leave a Comment