ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Danh Sách Mạnh Thường Quân đóng góp xây dựng TƯỢNG ĐÀI!


ĐÂY LÀ DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN KHẮP NƠI GÓP CÔNG SỨC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG (Tọa Lạc Tại Góc EUCLID & Emperor QUANG TRUNG) THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CA – MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO (Read more) ĐỄ ĐỌC DANH SÁCH GHI CHÚ ĐẦY ĐỦ!
Cám ơn

Số TT Họ, Tên Số tiền
1 OB.BS. Nguyễn Chi Vỹ $10,000.00
2 OB. GS. Lê Văn Ba $10,000.0o
3 OB. Nguyễn Văn Hòa $500.00
4 Cô Yvonne Nguyễn $500.00
5 OB. Nguyễn Chi Duy (VA) $1,000.00
6 Xe Đò Hoàng $10,000.0o
7 Bà Nguyễn Thị Chất $50.00
8 OB. BS. Trương Văn Như:

(10,000.00+5,000.00)

$15,000.00
9 OB.BS Nguyễn Đình Minh Hùng $1,000.00
10 OB. GS Vũ Linh Châu $200.00
11 GĐ. Bà Hứa Tự Cư $2,000.00
12 OB. Trương Nam $100.00
13 OB. Phạm Đinh Ninh $100.00
14 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa $200.00
15 Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn và Cộng Đoàn Công Giáo Westminster, CA $1,000.00
16 Bà Phan Lệ Giang $100.00
17 OB Jimmy Le& Ann N, Le $100.00
18 GĐOB. Nguyễn Hữu Cúc $1,000.00
19 GĐOB.Trần Ngọc Anh: (500.00+100.00) $600.00
20 GĐOB. Nguyễn Cảnh (NM) $2,000.00
21 OB. Lê Thành Nhân (Louisiana) $100.00
22 OB GS Trần Văn Phúc: (2 lần $50.00) $100.00
23 Bà Võ Thị Bình $50.00
24 Cô Trương Ái Nguyệt($50.00+500.00) $550.00
25 O.(B) Nguyen (100.00+20.00+100) $220.00
26 OB. Đỗ văn Học (200.00+800.00) $1,000.00
27 OB. Đặng Thành Chí, Little Saigon Realty & Investment $1,350.00
28 B. Quách Thi Học $100.00
29 O. Nguyễn Hoàng Vũ $100.00
30 OB.Huy Vũ $100.00
31 Nguyễn Ngọc An $100.00
32 OB. Mạnh Thế Lực $500.00
33 B. Nguyễn Thi Thu Hà $100.00
34 OB. Nguyễn Ngọc Xuân $200.00
35 OB. Hoàng Đôn Đệ $100.00
36 GS. Lê Văn Dung ($100,00+$400,00) $500.00
37 OB. Phạm Tất Thông $200.00
38 OBGS. Lê Tú Vinh $50.00
39 OB. Đỗ Chí Trung $100.00
40 Xe Nguyen (N. Carolina) $200.00
41 Thu Hoa Nguyen ( South Carolina) $50.00
42 Truong K. Huynh ( South Carolina) $50.00
43 Thanh Huynh (S. Carolina) $50.00
44 Kim B. Nguyen (S. Carolina) $1,000.00
45 Kien Ba Nguyen (S. Carolina) $100.00
46 Phiet van Ngo (S.Carolina) $50.00
47 GĐ CUU DAI UY QL VNCH NGUYEN THANH TRA $2,000.00
48 Tổ Họp Y Tế FAMILY CHOICE MEDICAL GROUP $10,000.0o
49 . Bà quả phụ Trần Hữu Khánh (Trần Kim Chi) (TX) $1,000.00
50 BS Lê Minh Châu $100.00
51 OB. Lê Anh Dũng (500.00+200.00(Mua cờ) $700.00
52 Bà Trần Ngọc Mai $500.00
53 Ô. Võ Ngọc Uyển $200.00
54 GĐ OB Đinh Bá Hồ (San Jose) $500.00
55 OB Trần Mẫn + Thanh Hào( Arizona) $200.00
56 OB Quốc Văn + Thanh Tâm ( San Diego) $1,000.00
57 OB Bùi Hữu Độ $100.00
58 Luxury Diem Xuan $100.00
59 Tung D. Nguyen (San Jose) $100.00
60 Thong van Ho $100.00
61 OB Manh The Hung ( La Puente) $100.00
62 OB. Phung The Le ( Mississippi) $500.00
63 OB Tiên Đặng & Vinh Phạm $1,000.00
64 OB Trần Long Đức $1,000.00
65 GĐ OB  Huỳnh Hữu Trí $1,200.00
66 OB Nguyễn Phiếu (Arizona) $100.00
67 Thanh Thúy Liêu $50.00
68 Serena Liêu $50.00
69 Chế Nguyên Huệ $200.00
70 Nguyễn Văn Phong (200.00+300.00) $500.00
71 Nguyễn Văn Tình & Trần Thị Nữ $500.00
72 Đỗ Hữu Bùi $100.00
73 B. Trần Thị Mai $500.00
74 Huệ Quang Buddhist Culture Center $500.00
75 Trương Hải Đường(MA) $100.00
76 Nguyễn Văn Chất (Louisiana) $100.00
77 OB. Nguyễn Đình Hữu (San Jose) $500.00
78 Nguyễn Đình Hùng (San Jose) $500.00
79 OB. Phạm Xuân Việt(San Diego) $700.00+$300.00 $1,000.00
80 OB. BS. Võ Ngọc Luyện $200.00
81 OB. Quách Tứ   (Stockton)                  $200.00+$300.00 $500.00
82 Hội Bảo Trợ Giáo Phận Qui Nhơn $1,000.00
83 Thuc van Phan $200.00
84 OB Nha Sĩ Bùi Viết Cần $1,000.00
85 OB Nguyen Duy Trại $50.00
86 OB Nguyễn Quốc Liên $200.00
87 OB Lê Sỹ Tài $100.00
88 OB. Lê Đình Chung $200.00
89 OB. Phương Phil Trương $100.00
90 OB Vũ văn Truyền $50.00
91 OB Ngô Tuấn Anh (France) $100.00
92 Ba Phạm Thanh Bằng ( France) $100.00
93 OB Nguyễn Chi Luân ( Virginia) $1,000.00
94 Chung Huynh $200.00
95 OB. Trần Văn Mùi (100.00+50.00) $150.00
96 Huỳnh Công Ánh (Louisiana) $1.000.00
97 Khanh M. Võ $500.00
98 OB. Đỗ Minh Đức Hàn $100.00
99 Doctor Trần Minh Lợi ( San Jose) ($500.00+$100.00) $600.00
100 OB.Trương Trí $100.00
101 Giao Su Trần Duy Chứng $200.00
102 OB Nguyễn Hữu Cường($50.00+50.00) $100.00
103 B. Nguyễn Thị Thúy Vân: $50.00 +$50.00 $100.00
104 BS Christopher Ninh $1,000.00
105 OB Ngô C. Nàm $100.00
106 Nguyễn Kim Tiến + Văn Xương Lộc ( MN) $100.00
107 O. Nguyễn Văn Ngọc $100.00
108 OB. Peter H. Pham $300.00
109 OB Trần Hữu Ích $500.00
110 O. Ngô Văn Tám $100.00
111 O. Võ Văn Vy $30.00
112 OB G/S Lê Công Hổ $100.00
113 OB GS. Lê Văn Sính, Đại học Arizona $1,000.00
114 OB. Trì Minh Nguyễn & Quỳnh Hoa $100.00+$400.00 $500.00
115 OB. Doc Đinh Nguyen & Be Thi Nguyen $100.00
116 GĐ. Huỳnh Trượng: ($100.00 + $400.00+50.00) $550.00
117 OB. Mai Phùng Viên $200.00
118 Nguyen T. Kim Dung $50.00
119 OB. Nguyễn Minh Tân $200.00
120 OB. Lê Thanh Trừng $100.00
121 OB. Nguyễn Ngọc Oanh $500.00
122 OB. Ngô Ba $50.00
123 OB Dư Văn Hạ. $100.00
124 OB. Ước Võ (Võ Thuật Tây Sơn Đường) NC $500.00
125 OB. GS Nguyễn An Phùng ($500.00+200) $700.00
126 John Bùi $30.00
127 Tú Lưu Nguyễn $100.00
128 Mỹ Nguyên Restaurent $500.00
129 Dưỡng Trọng Nguyễn $50.00
130 OB Lý Ngọc Nguyễn (MA) $100.00
131 GĐ Nguyễn Thiệu Hoành ( MA) $500.00
132 Cơ Nguyên (TX) $100.00
133 Nguyễn Thế Bình(100.00+100.00) $200.00
134 OB Lưu Đình Thọ (TX) $200.00
135 OB  Nguyễn Văn Thanh

(100.00+100.00+300.00)

$500.00
136 Đoàn Cao Thế (MA) $100.00
137 Lâm Đội Ngọc (TX) $1,000.00
138 OB Trần Minh Triết (Cựu Hội Trưởng Quang Trung Texas) $1,000.00
139 OB Nguyễn Phạm Thủy (TX) $200.00
140 Thừa Nguyễn (MA) $150.00
141 Kỳ Ngọc Nguyễn (MA) $50.00
142 G/Đ Bà Nguyễn Bích Ngọc ( TX) $1,200.00
143 O. Bùi Tụ $100.00
144 G/Đ Phạm Bích Hợp (gửi 2 lần $500.00) $1,000.00
145 Trần Thị Thược $200.00
146 Huỳnh Văn Chánh $50.00
147 OB. Huỳnh Văn Thắng ($200.00+$300.00) $500.00
148 OB Thanh Cong Su $100.00
149 Hollywood Jewelry&Precious Metals LLC $1,000.00
150 Ẩn danh (Fullerton) $200.00
151 OB Hoàng Thạch Đỉnh(Arizona) $100.00
152 OB Sang Nương Phạm $100.00
153 OB Đinh Kim Phương $100.00
154 OB Tiến Si Cai Văn Khiêm $500.00
155 OB Nguyễn Chí Vy+ Đặng Hoàng Mai: 2 lần $100.00+300.00 $500.00
156  Nguyễn Văn Thường+  Nguyễn     Thị Sanh (100.00+50.00+350.00) $500.00
157 Hoài Nam Nguyễn (CO) $100.00
158 OB. Diệp Năng Lạc (NY) $700.00
159 OB.Hùng & Nga Vũ (NY) $200.00
160 Bà Nguyễn Thị Minh Đường(OR) $100.00
161 Bà Huỳnh Thị Kim Oanh (TX) $100.00
162 OB. Duy Xuân Thái $100.00
163 Bà Trần Thị Não $100.00
164 OB. Hoàng Đức Hậu $50.00
165 Dr. Nhã Trương, Pharm. D $10,000.0o
166 Bà Lê Túy Vân $10,000.0o
167 OB Nguyễn Long $100.00
168 OB VÕ SƯ HỒ BỬU VÀTAYSON BINHDINH MARTIAL ARTS ASSN (ANNANDALE,VA) $2,000.00
169 OB Nguyễn Hữu Hùng $50.00
170 OB B/S TRẦN NHƠN $500.00
171 UNITED CARE MEDICAL GROUP, INC. $2,000.00
172 Huỳnh Ngọc Linh $100.00
173 Nguyễn Thi Ngọc $50.00
174 Bà Chương Nguyễn $50.00
175 OB BS Nguyễn Văn Tân $2,000.00
176 OB Hồ Văn Lệ $1,000.00
177 Liên Huế Food To Go $100.00
178 OB Lê Bá Hoàng, Hội Quang Trung Houston TX $1,000.00+ 1chỉvàng 24
179 Bà Lý Thanh NHàn $100.00
180 OB Võ Tất Trọng $50.00
181 OB David Công Nguyễn

(100.00+400.00)

$500.00
182 B. Đặng Kim Ngọc $10.00
183 B. Trịnh T. Lan $100.00
184 Bay Dinh Le $30.00
185 BS Nguyễn Hữu Tùng $200.00
186 O. Hồ Khắc Thiệu (TX) $100.00
187 OB. Mang Đức Long (FL) $1,000.00
188 OB. Cù Minh Khánh (TX) $500.00
189 OB Cao Văn Hớn (Nashville, TX) $500.00
190 BS Thành Minh Nguyễn MD, Inc. $100.00
191 OB Diệp Bảo Long ( VA Virginia) $100.00
192 OB Kháng Lưu ( KY Kentucky) $200.00
193 TRAN DYNASTY FOUNDATION (100.00+900.000) $1,000.00
194 OB. Phan Đức Châu (Houston.TX) $1,000.00
195 GĐ Nguyễn Thiện Mưu $500.00
196 Bà Bùi Thị Hiền & các con $500.00
197 Dược sĩ Nguyễn Như Anh $500.00
198 OB Trần Xuân Thủy $100.00
199 Bà Nguyễn Thị Thanh $100.00
2oo GĐ. Ô. Nguyễn Văn Bài, Nguyễn Bảo John (3,350+200.00) $3,550.00
201 OB. Huỳnh Chệt $100.00
202 Loc Quang Nguyen $50.00
203 Nhà Văn Nguyễn Ninh Thuận $500.00
204 OB. Đặng Quang Khôi (100.00+400.00) $500.00
205 OB. Đặng Thanh Phùng (500.0+500.00) $1,000.00
2o6 O.Huỳnh Giai $100.00
207 Ô. Võ Đình Thung $100.00
2o8 Ô. Trần Đức Mẫn $100.00
2o9 Ô. Lê Địch Hữu $100.00
210 ÔB Cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Hữu Thời (100.oo +400) $500.00
211 Ô. Huỳnh Công Tịnh $100.00
212 B. Lý Thanh Nhàn $100.00
213 OB. Văn Công Định $100.00
214 ĐỖ PHƯỚC PAUL $50.00
215 OB. Hồng Quốc Anh $500.00
216 O. Võ Thành Bút $100.00
217 B. Nguyễn Minh Nguyệt $100.00
218 Hòa Thượng Thích Chơn Thành $1,000.00
219 Nguyễn Bảo Thuận $50.00
220 Hà Văn Thức (50.00+500.00) $550.00
221 Hồ Văn Liêm $50.00
222 Nguyễn Thị Chuyên $20,00
223 Trần Thị Nga $20.00
224 Hoàng Tê Độ $20.00
225 Từ Ái Liên $20.00
226 Từ Phát $20.00
227 Hien Bui $20.00
228 Anh Tạ $100.00
229 OB. Võ Ngọc Uyển $200.00
230 OB. Vincent Hùng Nguyễn

(200.00+300.00)

$500.00
231 Lão Hạc Mây Tần. IL $100.00
232 GĐ Lê Cẩm Khoáng $500.00
233 GĐ Đặng Phú Phong $500.00
234 OB. Trương Vỹ Sanh $500.00
235 OB Nhựt Phượng Lương $700.00
236 OB Đỗ Bảo $1,000.00
237 BRITE DENTAL
CELINE THANH PHAM, DDS,INC
$1,000.00
238 LINH N. BUI
THANH N. TRAN ( Honolulu – HI)
$500.00
239 Vietnamese Traditionnal Martial Arts Bich Van Dao ( MA) $1,000.00
240 Sinh Thi Dang : $200.00
241 OB Dao Duc Chuong $50.00
242 Tu Phong Vu Bui $50.00
243 Lân Nguyễn $100.00
244 Mission West Foundation $2,000.00
245 NAMPHUONG DOAN VO & BINH T. VO ($500.00+$500.00) $1,000.00
246 Dược sĩ Đỗ Kim Toàn $500.00
247 Bác sĩ Đỗ Cường Dũng $500.00
248 OB.BS. Lai Đức Thuần $200.00
249 OB. Võ Tấn Trình $100.00
250 Trần Dzư Vạn & Như Tuyết (CO) $500.00
251 O. Mai Thưởng Vinh $100.00
252 B. Võ Thanh Thùy $100.00
253 D.T. TON & ASSOCIATES, INC. $100.00
254 Tiệm vàng Hồng Ngọc $200.00
255 OB. Vũ Đình Phúc $50.00
256 GĐ Phan Hàn Thạch $500.00
257 DS Kim Ngan Hoang & Sơn Nguyen $200.00
258 HOI AI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC BUOI – CHU VAN AN : $500.00
259 HOI AI HUU CUU SVSQ/TB THU DUC NAM CALI : $ 200.00 + 1,000.00 $1,200.00
26o OB BS Mai Thanh Sử $500.00
261 GD OB Phạm Quang Tuấn- BUOI CHU VAN AN NAM CALI: $500.00
262 Cộng Đồng VIET NAM và HÙNG SỬ VIỆT SAN DIEGO $1,000.00
263 GĐ Võ Thị Thùy+ GĐ Võ Trấp & Phạm Thị Phú (1,000.00+4,000,.00) $5,000.00
264 B. Lê Thị Quy(50.00+100.00) $150.00
265 BS VO DINH HUU, MD VA CONG DONG NGUOI VIET POMONA: $500.00
266 OB Nha Sĩ Bùi Duy Đào $500.00
267 OB. Đoàn Chính Trực $200.00
268 OB Tống Trung Trinh $100.00
269 OB Thanh & Bill Mead ( LA) : (500.00+100.00) $600.00
270 TAX AND FINANCE SOLUTIONS, LLC : $600.00
271 O. HANH TRONG HOANG         (TN) : (100.00+400.00) $500.00
272 GĐ OB: Bùi Thúc Khán $500.00
273 AN PHUOC NGUYEN $500.00
274  Hòa Thượng Thích Pháp Châu (chùa Quan Thế Âm) $500.00
275  NGUYỄN THI DỤC & LÊ THANH:  $200.00
276  GS Vũ Xuân Trinh  $500.00
277 Hòa Thượng Thích Viên Lý (chùa Điều Ngự)  $1,000.00
278  OB. John Đào  $1,000.00
279  Trần Thị Lài  $50.00
28o   Huỳnh Quang Dao (500.00+300)  $800.00
281  OB. Huỳnh Văn Thiệt-Canada  $100.00
282  OB Phan Thiên  $1,000.00
283  Nguyễn Tấn Dược  $100.00
284  OB Phan Minh Đông  $500.00
285  GS Trần Huy Bích  $500.00
286  Phan Thị Anh Đào  $100.00
287  Mai X Huynh  $50.00
288  OB Phạm Đính  $50.00
289  GĐ Dương Thanh Thủy  $200.00
290  Bác 78-81  $50.00
291  Ban Tù Ca Xuân Điềm  $500.00
292
ANTHONY NGUYEN –
KIM PHAN NGUYEN
 $100.00
293  OB GIAO N. TRAN :  $1,000.00
294   MARIO’S IMPORTS  $1,000.00
295   GD HOA HAU TRAN THI THANH MAI & HOAI ANH(CA)  $1.000.00
296  Hội Liên Trường Qui Nhơn  $500.00
297
Tạ Chí Thân & Liên Hương :
 $1,000.oo
298
GD NGUYEN HUU TIEN            ( HUYNH DIEP)
 $500.00
299  GĐ Nguyễn Zũng , Summer, Zachary.  $500.00
3oo  GĐ. Chánh Án Nguyễn Trọng Nho:  $1000.00
301  Bà Trần Thị Đô $500.00
302  Kien van Dang- Minh N. Dang $50.00
303 Eventures Solution Inc- Huyền Vương: $2,000.00
304  Geotechnical International -Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân $2,000.00
305
N.P. Phillip Companies –
    OB Phillip – Jennifer Nguyen
$1,000.00
306  GĐ Nguyễn Đăng ( Khoa D Nguyen) $500.00
307 Câu Lạc Bộ  Hùng Sử Việt $500.00
3o8  Dược sĩ Nguyễn Đình Thức &

Đặng Thị Xuyên

$1,000.00
309  Dược sĩ Phạm Xuân Dũng &

Trần Thị Hoàng

$1,000.00
310   Senator Janet Nguyen &

Tom Bonikowski

$1,000.00
311 Mach, Mai &  Mayor ProTemPhat Bui $2,000.00
312 OB Vương Đinh Vũ & Các con $5,000.00
313 OB Vương Văn Lạc & Các con $5,000.00
314  HAIVAN NGUYEN TRAN – LAN VAN TRAN $50.00
315  ÔB NGUYEN HUNG KEVIN, MD $1,000.00
316   TUNG & KIM NGUYEN (FL) $100.00
317  ERIC HUDSON & NATALIE NGUYEN $500.00
318  GĐ OB Doàn Thanh Liêm $500.00
319  CỘNG ĐỒNG VIET NAM, NAM CALI : $1,000.00
320  OB NGUYỄN VĂN CHUƠNG và CAC CON: $500.00
321
Bác Sĩ BÙI ĐẮC LỘC, MD
$200.00
322  Bà TRAN THU BA $50.00
323  KARAOKE NICE -BEN LUU, INC $500.00
324  OB Lê Đình Sơn $100.00
325  O. Võ Văn Xuân $70.00
326
Gia Dinh NGUYEN ĐÌNH VĨNH TRƯỜNG    ( Thomas Nguyen – Michelle Wu)
$800.00
327
GĐ OB DANG NGỌC CHU
$1000,00
328  TONG HOI PHAT TRIEN VO THUAT THE GIOI : $500.00
329  Dr & Mrs NGUYEN QUANG THÁI, MD : $1000,00
330   VNT TRADE, INC. DBA # 1 CA-REM : $500.00
331  GĐ OB Đoàn Đức Tâm &

Tim Đoàn

$2,000.00
332  B. Hồ Thị Binh Thư (TX) $1,000.00
333  GĐ Charlie Nguyễn Mạnh Chí $500.00
334  GĐ John, Thúy, Hồng Anh  & Nguyễn Đức Bảo An $1,000.00
335  O. Cao văn Chơn $100.00
336  OB. Đinh Lưu Chương $100.00
337  O. Nguyễn Thế $100.00
338  OB. Nguyễn Minh Hữu và các con $500.00
339  Dầu Khuynh Diệp BST (BS Lê Tri) (2,000.00+3,000.00) $5,000.00
340  Do Huỳnh (TX) $200.00
341  B. Đào Thị Tường $200.00
342  O. Từ Văn Phan $20.00
343  OB. Nguyễn Văn Tỵ $100.00
344  Cô Đỗ Xuân Thảo $60.00
345 LUẬT SƯ JOHN P. LE PHONG & MAI DINH LE PHONG $1,000.00
346  TRUNG TÁ PHẠM MINH ĐỨC CỰU HUẤN LUYỆN VIÊN/T.V.B.Q.G.VN (CA) $1,000.00
347 KENNY HOÀNG-ÔB.HOÀNG TẤN KỲ (CA) $1,000.00
348 COVA- LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH $500.00
349  PHU HUU NGUYEN & LIEN THI NGUYEN $100.00
350 GĐ. NGUYỄN XUÂN HOÀNG $500.00
351  KIM ANH – BỬU SƠN KỲ HƯƠNG TỰ $200.00
352 CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ $500.00
353  ANTHONY HƯNG MINH CAO , D.D.S- A PROFESSIONAL CORP. BRIGHTER SMILE DENTAL $500.00
354  MR. WILLIAM SAUDER $500.00
355  TRƯƠNG THỊ KIM ANH $50.00
356  LÊ BA KHIEU $100.00
357 TRẦN VĂN CẢO & KIỀU C. MINH $100.00
358 VIETNAMESE BHIKSHU BUDDHIST ASSOCIATION TEMPLE AKA – TỊNH XÁ GIÁC LÝ $200.00
359  TRẦN- NGUYỄN TƯƠI $100.00
360  NGUYÊN ĐÔNG $200.00
361  LAM THANH LUKE & HUYNH LILY $100.00
362  NGUYỄN ANTOINE $50.00
363  ÔB.NGUYỄN HOA KHANH & NGUYỄN THỊ LY $500.00
364  CÔ ĐỖ MINDY – CPA $200.00
365  ÔB. NGÔ ĐÌNH CƠ $100.00
366  NGUYỄN T. HANH & TRẦN L. NHI $100.00
367 LÊ THANH MAI (ÔB. LÊ TRUNG SƠN & ĐỖ THỊ TRÚC) $2,200.00
368  NGUYỄN SINH – BOILING CRAB $10,000.oo
369 BS. ĐỖ VĂN THÁI & ĐỖ T. PHƯƠNG $200.00
370  GIA ĐÌNH LẠI GIANG ( DIỆP MẠNH LANG) $500.00
371 Ô. ĐINH MỘNG LÂN $500.00
372 Bùi Nguyên Lan & Bùi Đức Anh $500.00
373  GĐ VŨ NGUYỆT ANH $500.00
374  TRẦN EDDIE $80.00
375 MẸ VIỆT NAM PRODUCTIONS- NHƯ HẢO $500.00
376  BÀ TRẦN YẾN $100.00
377  TRẦN MINH SƠN- JASON NGUYỄN $100.00
378  GS. NGUYỄN ĐỊCH HÀ $500.00
379  VŨ QUỐC PHONG, MD $500.00
380  KHƯƠNG NHỰT $100.00
381  ÔB. LÝ QUỐC HÙNG & LÊ THANH MAI $1,000.00
382  TRẦN N. CINDY $50.00
383  NGUYỄN VĂN NGO- NGUYỄN T. HỒNG HẠNH $20.00
384  NGUYỄN TANYA $50.00
385  NGÔ P. BINH-               NGUYỄN LANH $50.00
386  NGUYỄN BOWER L.- HÀ T. TUYẾT $50.00
387  FITZ, KÍNH $50.00
388  BS.NGUYÊN KHA & TRIỆU XUÂN $500.00
389 BẠCH THẾ THỨC
$1,000.00
390  NGÔ HENRY $5.00
391  QUÁCH B. RICHARD $500.00
392  NGUYỄN NGOC CƯƠNG $200.00
 393  OB Nguyễn Văn Triết & Các Con  $500.00
 394  Hôi Trợ Táng Bình Định  $500.00
 305  Donny Vũ – Insurance Agency  $1000.00
 396  Alan V. Ford  $1000.00
 397- Young Choi & James Choi Korean American Festival

398 -GĐPTLongHoa Refugeescamps

399-Ông Hà Viên

400-GĐ Nguyễn Thị Duyên SJ

401 Mr Phan Bá Kỳ PhD (for Lê Đình Nho)

402 Liên Đoàn Hậu Duệ  Quân Cán Chánh VNCH

403 Cô Trang Đoàn ($500+500)

404 Rev Fr.Victor Đinh

405 Nguyễn Xuân Thành – Nguyễn thị Hương và các con

406 Dr Bùi Trong Cường (Australia)

407 Hội Ái Hữu Lực Lượng Đặc Biệt và Hậu duệ Nguyễn Hoàng Châu

408 Tr/tá LLĐB Nguyễn Quang Ngọc và Gia Đình

409 Nguyễn Văn Hiệp & Dương Thị Chính

500 GĐ Viên Mai Võ        (Colorado Denver)

501  ABK & Nicholas Group

502 Bà Moreau Dương Ngọc Lan

 ($500-250)= $250.00

$500.00

$500.00

$500.00

$1000.00

$150.00

$1000.00

$50.00

$ 500.00

$200.00

$1000.00

$1000.00

$100.00

$2400.00

$1000+$1000+$500=$2,500

$1000.00

Leave a Comment