ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

CHIA BUỒN cùng gia đình Nguyễn Hữu Cúc