ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Tường Thuật- Phóng sự

Đại diện UBXDTDQT đi TX lần 2.

                     ĐẠI DIỆN UB XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG ĐI

                                           TEXAS LẦN THỨ HAI (29/4-2/5/16)

 

Được sự ủy nhiệm của UBXDTDVQT, chúng tôi gồm : Lê Cẩm Khoáng, Trần Ngọc Anh và Tạ Chí Thân đi Houston TX lần thứ 2 này là để kiểm nhận ĐKG Phạm Thông đã sửa 11 điểm trên bức tượng Vua QT mà  UB đã yêu cầu trong chuyến đi Texas lần thứ 1 chưa. Nếu đã hoàn tất thì  bước kế tiếp là ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo và trả tiền(check) lần 2.
(more…)

UBXDTĐQT ĐI KIỂM ĐỊNH

Sau khi nhận tin Điêu khắc gia Phạm Thông cho biết ông đã đắp xong tượng đất mẫu, UBXDTĐQT đã cử các ông Đặng Phú Phong Phó chủ tịch điều hành, ông Lê Cẩm Khoáng Tổng thư ký, ông Trần Ngọc Anh Ủy viên kế hoạch và ông Nguyễn Ngữ Kiến trúc sư, người giúp cho UB xây dựng bệ tượng, bay sang Houston Texas vào ngày 22/3/2016.

Ngay buổi chiều cùng ngày UB đã đến ngay  xưởng điêu khắc của ông Phạm Thông. Suốt 2 tiếng đồng hồ quan sát và dựa theo tượng mẫu nhỏ mà UB đã chấp thuận trước đây của Điêu khắc gia Phạm Thông UB đã cùng nhau bàn thảo kỹ lưỡng và ngày hôm sau UB yêu cầu  Điêu khắc gia Phạm Thông sửa tượng mẫu 11 điểm như sau:
(more…)

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Quang Trung Họp Báo

Họp báo xây dựng tượng đài vua Quang Trung tại Thành Phố Garden Grove , nam California.

Báo CaliToday.
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, luc 11:00AM – Tại Thư Viện Việt Nam, trên đường Westminster, California – Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Quang Trung, thuộc HỘI ÁI HỮU TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH họp báo trình diện Thành Phần Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Quang Trung và trả lời các câu hỏi của truyền thanh, truyền hình, báo chí tại Little Sai Gòn thuộc Quận Orange. Điều khiển chương trình: Ô Lê Cẩm Khoáng, Thủ tục khai mạc chào cờ mặc niệm: Ô Tạ Chí Thân.

Ủy Ban XDTĐ gồm có:
Chủ Tịch : BS Nguyễn Chí Vỹ – Phó Chủ Tịch điều hành: Nhà Văn Đặng Phú Phong – Cố Vấn Pháp Luật: LS John P Le Phong – Tổng Thư Ký: Ô Bùi Thế Phát – Phụ Tá Tổng Thư Ký: Ô Lê Cẩm Khoáng – Thủ Quỹ: Bà Ngọc Mai – Kế Toán: Ô Nguyễn Hữu Cúc – Đại Diện Chũ Đất: Ô Vương Đinh Vũ – Kế Hoạch: Ô Trần Ngọc Anh, Tạ Chí Thân – Vận động tài chính: Ô Lê Văn Ba, Ô Phạm Đình Tòng, Ô Vỏ Trấp, Ô Nguyễn Hữu Thời – Giám sát: Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ô Trương Thiết Kế, Ô Văn Công Định – Website: Ô Lê Anh Dũng, Ô Võ Ngọc Uyễn. (more…)