ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Thông Báo

THÔNG CÁO ngày29/12/2015

ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG
10161 BOLSA AVE, suite 202C, WESTMINSTER, CA 92683
Phone : (714)775-2582 .Website “tuongdaiquangtrung.org”
 
T H Ô N G  C Á O
Little Sài Gòn, ngày 29 tháng 12 năm 2015
            Kính gởi : – Ban Cố vấn và Ban Giám sát của Ủy Ban XDTĐ vua Quang Trung
                    – Quý vị ủng hộ tài chánh, quý vị tham dự và quan tâm đến Dự án XDTĐ
                    – Quý cơ quan truyền thông tại địa phương và toàn thể Đồng hương xa gần

(more…)

Tường thuật về buổi thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Quang Trung

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 21-8-2014, nhóm vận động xây dựng tượng đài Vua Quang Trung đã tổ chức một buổi họp tại địa điểm số 10161 Volsa Ave # 202C, thành phố Westminster CA 92683.

Thành phần tham dự là những đồng hương Bình Định có nhiệt tình và cùng mộT quan điểm với nhau, gồm có:

-Giáo Sư Lê văn Ba
-BS Nguyễn Chí Vỹ (more…)

Tâm Thư

Ý nghĩ xây dựng một Tượng Đài để vinh danh vị Anh Hùng – Đại Đế Quang Trung – đã làm nức lòng mọi người dân tị nạn, nhất là con cháu xứ Tây Sơn Bình Định. Đó cũng là một thoáng qua trong tâm thức khi chúng tôi chứng kiến lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng bệ Tượng Đài Hưng Đạo Vương tại góc đường Bolsa và Magnolia.
(more…)