ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Lịch Sử – Tiểu Sử

Quang Trung Đại Đế Ca!

Letamanh

Lang thang trong thế giới ảo, bỗng dưng gặp phải  tin vui; tôi thích thú đọc lọat tư liệu nói về một  nhóm nghệ sĩ có lòng, một tập hợp những  người con Việt Nam tha hương: Đó là nhóm “ Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt”! Được dịch ra Anh Ngữ là “ Center For Vietnamese Ethnic Culture & Arts” và viết tắt “CVECA”. Đây là một hội văn hóa Việt đã họat động từ tháng 10 năm 2008 do Nghệ Sĩ  Trần Lãng Minh & Nga Mi chủ trương.
(more…)

Tiểu sử Vua Quang Trung Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ sinh năm Quý Dậu (1752), là em của Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc. Khi còn nhỏ, Nguyễn Huệ thường được gọi là chú Thơm, là em thứ hai trong nhà. Trong ba anh em, Nguyễn Huệ có nhiều đặc điểm nổi trội nhất: Tóc quăn, tiếng nói sang sảng như chông, cặp mắt sáng như chớp, có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối. Dưới quyền của Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc, ông được phong làm Long Nhương Tướng Quân khi mới 26 tuổi. Là một tay thiện chiến, hành quân chớp nhoáng, đánh đâu được đấy, Nguyễn Huệ nhanh chóng trở thành vị tướng trụ cột của vương triều Tây Sơn. (more…)