ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Author Archive: Ủy Ban Tượng Đài

HAHTSBĐ Bầu Tân Ban Chấp Hành !

Với không khí nắng nóng của Lillte Saigon mùa hè, 92 độ, nhưng Hội Trường Thư Viện Việt Nam, trên đường Westminster và Euclid vẫn rộn tiếng cười nói, chào hỏi nhau. Tính đến giờ khai mạc, lúc 11:00AM ngày 24 tháng 7 năm 2016, số Hội Viên Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định hải ngoại vượt con số gần 100!

blank
Quang cảnh bầu cử.
(more…)

Đại diện UBXDTDQT đi TX lần 2.

                     ĐẠI DIỆN UB XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG ĐI

                                           TEXAS LẦN THỨ HAI (29/4-2/5/16)

 

Được sự ủy nhiệm của UBXDTDVQT, chúng tôi gồm : Lê Cẩm Khoáng, Trần Ngọc Anh và Tạ Chí Thân đi Houston TX lần thứ 2 này là để kiểm nhận ĐKG Phạm Thông đã sửa 11 điểm trên bức tượng Vua QT mà  UB đã yêu cầu trong chuyến đi Texas lần thứ 1 chưa. Nếu đã hoàn tất thì  bước kế tiếp là ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo và trả tiền(check) lần 2.
(more…)

UBXDTĐQT ĐI KIỂM ĐỊNH

Sau khi nhận tin Điêu khắc gia Phạm Thông cho biết ông đã đắp xong tượng đất mẫu, UBXDTĐQT đã cử các ông Đặng Phú Phong Phó chủ tịch điều hành, ông Lê Cẩm Khoáng Tổng thư ký, ông Trần Ngọc Anh Ủy viên kế hoạch và ông Nguyễn Ngữ Kiến trúc sư, người giúp cho UB xây dựng bệ tượng, bay sang Houston Texas vào ngày 22/3/2016.

Ngay buổi chiều cùng ngày UB đã đến ngay  xưởng điêu khắc của ông Phạm Thông. Suốt 2 tiếng đồng hồ quan sát và dựa theo tượng mẫu nhỏ mà UB đã chấp thuận trước đây của Điêu khắc gia Phạm Thông UB đã cùng nhau bàn thảo kỹ lưỡng và ngày hôm sau UB yêu cầu  Điêu khắc gia Phạm Thông sửa tượng mẫu 11 điểm như sau:
(more…)

THÔNG CÁO ngày29/12/2015

ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG
10161 BOLSA AVE, suite 202C, WESTMINSTER, CA 92683
Phone : (714)775-2582 .Website “tuongdaiquangtrung.org”
 
T H Ô N G  C Á O
Little Sài Gòn, ngày 29 tháng 12 năm 2015
            Kính gởi : – Ban Cố vấn và Ban Giám sát của Ủy Ban XDTĐ vua Quang Trung
                    – Quý vị ủng hộ tài chánh, quý vị tham dự và quan tâm đến Dự án XDTĐ
                    – Quý cơ quan truyền thông tại địa phương và toàn thể Đồng hương xa gần

(more…)

UBXDTĐ Quang Trung Họp Báo

Ngày 17 tháng 9 năm 2015 – tại Thư Viện Việt Nam – Một buổi họp báo của Ũy ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung nhằm tường trình về tài chánh và diến tiến việc thiết kế và tiến độ xây dựng – Tường trình về Kiến Trúc Sư U Đàm và quá trình công việc trước dư luận. (letamanh thực hiện)