ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Chia buồn gia đình anh Phan Gia Quý

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Anh PHAN VĂN CHĂNG (PHAN GIA QUÝ)

Sinh năm Nhâm Ngọ, tại Tam Quan, Bình Định, Việt Nam

Ban Giám sát Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định

Đã an nghỉ ngày 10 tháng 1 năm 2019

Nhằm ngày 5 tháng Chạp năm Mậu Tuất

Tại Montery Park, California

Hưởng thọ 78 tuổi

Chúng tôi Đồng Hương và Thân Hữu Bình định xin chân thành chia buồn

cùng chị Phan Hàn Quỳnh Mai và Tang quyến

Nguyện cầu Hương linh Anh PHAN VĂN CHĂNG

Sớm Tiêu diêu Miền Cực Lạc

CHÚNG TÔI:

GĐ. Nguyễn Chi Vỹ M.D. GĐ. Nguyễn Đ. Minh Hùng D.C. GĐ. Nguyễn Văn Tân M.D. GĐ. Lê Minh Châu M.D. GĐ. Bùi Viết Cần D.D.S. GĐ. William Ngô Lợi D.O. GĐ. Dược sĩ Lê Thanh & Dục GĐ. Lê Văn Ba GĐ. Nguyễn Hữu Thời GĐ. T/sĩ Cai Văn Khiêm GĐ. Lý Hoàng Tùng GĐ. Phan Kỳ GĐ. Phạm đình Tòng GĐ. Dư Văn Hạ GĐ. Nguyễn An Phùng GĐ. Nguyễn Thế Bình GĐ. Trần Thức (MO) GĐ. Nguyễn Khoa Phong (SA) GĐ. Nguyễn Ngọc Oanh GĐ. Nguyễn Văn Thanh GĐ. Bà Nguyễn An Phong GĐ. Bà Nguyễn Thế Lộc GĐ. Bà Nguyễn Mạc Nghĩa GĐ Tom Võ GĐ. Lê Văn Dung GĐ. Lê Quang Dật GĐ. Phan Sâm GĐ. Đặng Thanh Phùng GĐ. Văn Công Định GĐ. Nguyễn Quốc Tuấn GĐ. Phạm Tâm Tony GĐ. Ngô Tín GĐ. Nguyễn Trọng Khiêm GĐ. Võ Ngọc Uyển GĐ. Lê Anh Dũng GĐ. Diệp Mạnh Lang GĐ. Tạ Chí Thân GĐ. Trần Long Đức GĐ. Nguyễn Quốc Tuấn GĐ. Đoàn Quế & Trương Tạo GĐ. Lê Quang Mỹ GĐ. Bả Nguyễn Thế Hiền GĐ. Bả Nguyễn Thế Thái GĐ. Bà Trần Mỹ Tuyết GĐ. Trần Ngọc Mai GĐ. Lê Tuyết Nga GĐ. Nguyễn Trúc Hà GĐ Hoàng Đôn Đệ GĐ. Mai Bi (PA) GĐ. Ngô Ba GĐ. Phan Văn Tạ GĐ. Nguyễn Văn Phong GĐ. Xuân Trinh GĐ. Đặng Phú Phong GĐ. Trần Ngọc Anh GĐ. Phan Thanh Quán GĐ. Trần Hoàng Nam & Bùi Đào GĐ. Nguyễn Hữu Cúc GĐ. Đinh Kim Phương GĐ. Nguyễn Hữu Dốc GĐ. Trần Sỹ Lang GĐ. Lê Cẩm Khoáng GĐ. Nguyễn Văn Chương GĐ. Nguyễn Đức Văn & Võ Thuỳ GĐ. Phạm Thanh Lương GĐ. Bà Nguyễn Tường Vân GĐ. Bà Võ Thanh Bình GĐ. Bà Trần Thị Huân GĐ. BàTrần Ngọc Nga GĐ. Trương Ái Nguyệt GĐ. Vũ T Mùi & Đinh Vũ Thuỳ Linh  GĐ Trịnh Đắc Tân  

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Leave a Comment