ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Phân ưu Điêu khắc gia Phạm Thông

PHÂN ƯU

pham-thong-2

Rất bàng hoàng khi hay tin Điêu khắc gia PHẠM THÔNG đột ngột ra đI vào trưa ngày 3 tháng 11 năm 2016 tại Houston Texas, thọ 73 tuổi. Sự vắng bóng anh trên cõi đời là một mất mát lơn cho gia đình của anh, của nền nghệ thuật Việt Nam và cũng là một sự mất mát của Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Quang Trung tại Nam California mà anh là người có nhiệm vụ điêu khắc tượng vua Quang Trung.

Chúng tôi toàn thể UBXDTĐQT rất đau buồn, thành tâm cầu nguyện cho hương hồn anh Giuse Phạm Thông, Điêu Khắc Gia , Chủ nhiệm báo Con Ong Texas sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin chia xẻ thật sâu sa đối với chị Phạm Thông và toàn thể gia quyến.

ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG

Đồng thành kính phân ưu

Leave a Comment